Tương tự như  khi chúng ta chiếu mate Vua bằng hai Xe hoặc Hậu và Xe. Chúng ta phải lên kế hoạch dồn Vua vào góc bàn cờ; tức là các cột “a” hoặc “h”, hàng ngang 1 hoặc 8.

Các bước để chiếu hết Vua bằng Hậu:

Bước 1: Dùng quân Hậu “khống chế” các đường thoát của Vua, buộc Vua phải chạy vào góc bàn cờ.

Bước 2: Di chuyển Vua đến giúp sức; vì một mình quân Hậu không thể chiếu hết Vua.

Bước 3: Chiếu mate!

Trắng đi trước.

Bước 1:

1.Hf6 – Trắng đặt Vua Đen vào một “chiếc hộp”. Trắng “khống chế” không cho Vua Đen sang cột f và hàng ngang 6.

1…Vd5 2. He7 – Siết chặt, làm chiếc hộp nhỏ lại.

2…Vd4 3. He6 Vd3 4. He5 Vc4 5. Hd6 Vc3 6. Hd5 Vc2 7. Hd4 Vc1 8. Hf2 Vd1

Chú ý thế trận xuất hiện ở trên, đã đến lúc chúng ta thực hiện bước 2: di chuyển Vua giúp Hậu chiếu hết. Nhưng như thế nào? Vua Trắng cần tiến lên hàng ngang thứ 3.

9.Va2! Nước 9.Vb2 có được không? Không, không! sẽ Pat, Vua Đen không có ô hợp lệ để di chuyển. Để tránh thế Pat, chúng ta phải để cho Vua đối phương có ít nhất 1 ô di chuyển.

9…Vc1 10.Vb3 Vd1 11.Vc3 Vc1

Bước 3: Chúng ta có thể chọn các nước để chiếu hết Vua Đen như: 12.Hc2#, 12.He1#, 12.Hf1#, 12.Hg1#

-GM Nguyễn Huỳnh Minh Huy-