Nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển phong trào Cờ Vua Việt Nam – Hội nhập trình độ Cờ Vua Quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên Việt Nam có hệ số FIDE quốc tế, Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty TNHH Trường Cờ Vua Đào Thiên Hải tổ chức giải Cờ Vua tính hệ số ELO quốc tế Trường Cờ Vua Đào Thiên Hải mở rộng lần 1 – năm 2017.

Tối thứ 6 ngày 13 tháng 10 năm 2017, tại Nhà Hát Bến Thành đã diễn ra ngày thi đấu đầu tiên với các trận đấu khá sôi nổi.