4th ASEAN Chess championships 2019

The championships will be held from October 24 to November 4, 2019 in Bac Giang city, Viet Nam.
Giải được tổ chức từ ngày 24/10 đến 04/11/2019 tại Thành phố Bắc Giang. Giải có tính chuẩn đẳng cấp Đại kiện tướng theo quy định của FIDE.

Kết quả chung cuộc:
(ảnh do HLV Lâm Minh Châu)

Cờ tiêu chuẩn nam: HCV:Bersamina Paulo PHI; HCB:Duong The Anh VIE; HCĐ:Dang Hoang Son VIE

acc2019 prize

Cờ tiêu chuẩn nữ: HCV:Vo Thi Kim Phung VIE; HCB:Nguyen Thi Thanh An VIE; HCĐ:Bach Ngoc Thuy Duong VIE

acc2019 prize2

Cờ nhanh nam: HCV:Le Tuan Minh VIE; HCB:Docena Jerad PHI; HCĐ:Duong The Anh VIE

acc2019 prize3

Cờ nhanh nữ: HCV:Hoang Thi Bao Tram VIE; HCB:Frayna Janelle Mae PHI; HCĐ:Nguyen Hong Anh VIE

acc2019 prize4

Cờ chớp nam: HCV:Bersamina Paulo PHI; HCB:Le Minh Hoang VIE; HCĐ:Dang Hoang Son VIE

acc2019 prize5

Cờ chớp nữ:HCV:Do Hoang Minh Tho VIE; HCB:Vo Thi Kim Phung VIE; HCĐ:Hoang Thi Bao Tram VIE

acc2019 prize6

-Theo vietnamchess.vn-