Nhằm mục đích đẩy mạnh phát triển phong trào Cờ Vua Việt Nam – Hội nhập trình độ Cờ Vua Quốc tế, đồng thời tạo điều kiện cho các vận động viên Việt Nam có hệ số FIDE quốc tế, Liên đoàn Cờ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty TNHH Trường Cờ Vua Đào Thiên Hải tổ chức giải Cờ Vua tính hệ số ELO quốc tế Trường Cờ Vua Đào Thiên Hải mở rộng lần 1 – năm 2017.

Trường đã tổ chức thành công Giải với kết quả sau:

Vô địch nam: Lê Hữu Thái

Hạng nhì nam: Nguyễn Văn Quân

Hạng ba nam: Võ Kim Cang

Hạng tư nam: Nguyễn Hữu Hoàng Anh

Triển vọng nam: Hoàng Lê Minh Nhật

Vô địch nữ: Bạch Ngọc Thuỳ Dương

Hạng nhì nữ: Nguyễn Ngân Hà

Hạng ba nữ: Tôn Nữ Quỳnh Dương

Hạng tư nữ: Đặng Lê Xuân Hiền

Triển vọng nữ: Đặng Lê Xuân Hiền

5 kỳ thủ được cấp ID hệ số ELO sau giải đấu lần này:

Phạm Minh Hiếu – 12417726, ELO 1215

Nguyễn Xuân Sang -12420425, ELO 1417

Hoàng Lê Minh Nhật -12414344, ELO 1508

Đặng Lê Xuân Hiền -12420514, ELO 1271

Huỳnh Thiên Phú -12414387, ELO 1358

Giải đấu định hướng sẽ thường xuyên tổ chức và là sân chơi bổ ích và hấp dẫn cho các kỳ thủ trong tương lai. Dự kiến Giải đấu lần 2 sẽ tổ chức vào đầu năm 2018.

(Xem hình ảnh giải đấu tại: http://daothienhaichessschool.vn/giai-truong-co-vua-dao-thien-hai-mo-rong-lan-1-nam-2017/)