KẾT QUẢ GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 5 – 2018
Nội dung cờ chớp:
U6:
Nhất nam: Ngô Triệu Khang
Nhì nam: Châu Quang Phúc
Nhất nữ: Nguyễn Ngọc Như Hân
Nhì nữ: Phan Ngọc Bảo Châu

U7:
Nhất nam: Nguyễn Minh Khang
Nhì nam: Vũ Hoàng Anh
Ba nam: Trần Bảo Minh
Nhất nữ: Nguyễn Nhật Nam An
Nhì nữ: Trần Ngọc Linh Trâm
Ba nữ: Vũ Yến Nhi

U9:
Nhất nam: Trần Minh Khang
Nhì nam: Lương Kiến An
Ba nam: Nguyễn Quang Minh
Nhất nữ: Lê Trần Minh Nhã

U11:
Nhất nam: Hồ Ngọc Vy
Nhì nam: Nguyễn Hoàng Thái Nghiêm
Ba nam: Nguyễn Thế Tuấn Minh
Nhất nữ: Đặng Lê Xuân Hiền
Nhì nữ: Đặng Minh Anh
Ba nữ: Trần Vân Anh

U13:
Nhất nam: Nguyễn Kinh Luân
Nhì nam: Huỳnh Thiên Phú
Ba nam: Trần Nguyễn Anh Khoa
Nhất nữ: Nguyễn Hoàng Thái Ngọc
Nhì nữ: Tôn Nữ Quỳnh Dương
Ba nữ: Ngô Triệu Mẫn

Open:
Vô địch: Nguyễn Phước Tâm
Hạng nhì: Nguyễn Quỳnh Tuấn Hải
Hạng ba: Đặng Hoàng Sơn
Hạng tư: Lê Trí Kiên
Hạng năm: Đào Thiên Kim
Hạng sáu: Đặng Anh Minh

Vô địch nữ: Hoàng Thị Bảo Trâm
Hạng nhì nữ: Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Hạng ba nữ: Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Nội dung cờ nhanh:
U6:
Nhất nam: Nguyễn Nguyên Thịnh
Nhì nam: Lê Minh Quý
Ba: Lê Nhật Minh
Nhất nữ: Nguyễn Ngọc Như Hân
Nhì nữ: Phan Ngọc Bảo Châu

U7:
Nhất nam: Trần Bảo Minh
Nhì nam: Đỗ Lê Cao Trí
Ba nam: Nguyễn Minh Khang
Nhất nữ: Vũ Nguyễn Uyên Nhi
Nhì nữ: Nguyễn Nhật Nam An
Ba nữ: Trần Ngọc Linh Trâm

U9:
Nhất nam: Trần Minh Khang
Nhì nam: Phan Minh Vũ
Ba nam: Nguyễn Đức Trí
Nhất nữ: Huỳnh Thiên Ngọc
Nhì nữ: Lê Trần Minh Nhã
Ba nữ: Đặng Thu Thủy

U11:
Nhất nam: Huỳnh Lê Minh Hoàng
Nhì nam: Võ Anh Quân
Ba nam: Nguyễn Hoàng Thái Nghiêm
Nhất nữ: Huỳnh Phúc Minh Phương
Nhì nữ: Đặng Minh Anh
Ba nữ: Đặng Lê Xuân Hiền

U13:
Nhất nam: Nguyễn Quý Anh
Nhì nam: Huỳnh Thiên Phú
Ba nam: Phạm Viết Thiên Phước
Nhất nữ: Tôn Nữ Quỳnh Dương
Nhì nữ: Nguyễn Hoàng Thái Ngọc
Ba nữ: Ngô Triệu Mẫn

Open:
Vô địch: Đặng Hoàng Sơn
Hạng nhì: Lê Hữu Thái
Hạng ba: Nguyễn Phước Tâm
Hạng tư: Lê Trí Kiên
Hạng năm: Vũ Bá Khôi
Hạng sáu: Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Vô địch nữ: Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Hạng nhì nữ: Hoàng Thị Bảo Trâm
Hạng ba nữ: Nguyễn Mỹ Hạnh Ân