Kết quả Giải Trường Cờ Vua Đào Thiên Hải Lần 6 – 2019
* CỜ CHỚP:
NHÓM OPEN:
Vô địch: Võ Thành Ninh
Hạng nhì: Đặng Hoàng Sơn
Hạng ba: Lê Trí Kiên
Hạng tư: Nguyễn Quốc Hy
Hạng năm: Đặng Anh Minh
Hạng sáu: Lư Chấn Hưng
Vô địch nữ: Hoàng Thị Bảo Trâm
Hạng nhì nữ: Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Hạng ba nữ: Bạch Ngọc Thùy Dương

NHÓM U6:
Nhất nam: Đặng Đức Lâm
Nhì nam: Nguyễn Minh Quân
Ba nam:Trịnh Thành Lâm
Nhất nữ: Nguyễn Ngọc Như Hân
Nhì nữ: Thái Hoàng Hiểu My

NHÓM U7:
Nhất nam: Đỗ Tiến Quang Minh
Nhì nam: Huỳnh Bảo Long
Ba nam: Nguyễn Hoàng Vĩnh Tiến
Nhất nữ: Đặng Ngọc Thiên Thanh
Nhì nữ: Phạm Trà My
Ba nữ: Phan Ngọc Bảo Châu

NHÓM U9:
Nhất nam: Nguyễn Thế Tuấn Anh
Nhì nam: Đỗ Lê Cao Trí
Ba nam: Lương Kiến An
Nhất nữ: Đặng Thu Thủy
Nhì nữ: Nguyễn Nhật Nam An
Ba nữ: Trần Ngọc Linh Trâm

NHÓM U11:
Nhất nam: Đỗ Phú Thái
Nhì nam: Trần Minh Khang
Ba nam: Trần Nguyễn Anh Khoa
Nhất nữ: Huỳnh Phúc Minh Phương
Nhì nữ: Nguyễn Châu Ngọc Hân
Ba nữ: Võ Đặng Yến Vy

NHÓM U13:
Nhất nam: Thái Hồ Tấn Minh
Nhì nam: Nguyễn Thái Sơn
Ba nam: Lâm Gia Huy
Nhất nữ: Đặng Lê Xuân Hiền
Nhì nữ: Đặng Minh Anh
Ba nữ: Huỳnh Thiên Ngọc

* CỜ NHANH:
NHÓM OPEN:
Vô địch: Lư Chấn Hưng
Hạng nhì: Võ Thành Ninh
Hạng ba: Đặng Hoàng Sơn
Hạng tư: Lê Trí Kiên
Hạng năm: Phạm Minh Hiếu
Hạng sáu: Đặng Anh Minh
Vô địch nữ: Nguyễn Thị Thanh An
Hạng nhì nữ: Bạch Ngọc Thùy Dương
Hạng ba nữ: Nguyễn Hoàng Thái Ngọc

NHÓM U6:
Nhất nam: Đặng Đức Lâm
Nhì nam: Nguyễn Minh Quân
Ba nam: Nguyễn Quốc Anh
Nhất nữ: Nguyễn Ngọc Như Hân
Nhì nữ: Thái Hoàng Hiểu My

NHÓM U7:
Nhất nam: Nguyễn Lê Nguyên
Nhì nam: Huỳnh Bảo Long
Ba nam: Đỗ Tiến Quang Minh
Nhất nữ: Phan Ngọc Bảo Châu
Nhì nữ: Nguyễn Phú Thục Nghi

NHÓM U9:
Nhất nam: Vũ Hoàng Anh
Nhì nam: Đỗ Lê Cao Trí
Ba nam: Trần Bảo Minh
Nhất nữ: Tống Thái Hoàng Ân
Nhì nữ: Thái Ngọc Phương Minh
Ba nữ: Trần Ngọc Linh Trâm

NHÓM U11:
Nhất nam: Phạm Đắc Quang Anh
Nhì nam: Đỗ Phú Thái
Ba nam: Phan Trọng Tiến
Nhất nữ: Huỳnh Phúc Minh Phương
Nhì nữ: Võ Đặng Yến Vy
Ba nữ: Nguyễn Lê Bảo Ngọc

NHÓM U13:
Nhất nam: Nguyễn Thái Sơn
Nhì nam: Phạm Minh Hiếu
Ba nam: Thái Hồ Tấn Minh
Nhất nữ: Tống Thái Kỳ Ân
Nhì nữ: Đặng Minh Anh
Ba nữ: Huỳnh Thiên Ngọc

NHÓM PARENTS:
Vô địch: Thái Thành Kỳ
Hạng nhì: Lương Trí Dũng
Hạng ba: Đặng Sỹ Lâm