KẾT QUẢ GIẢI TRƯỜNG CỜ VUA ĐÀO THIÊN HẢI LẦN 7 – 2019
NỘI DUNG CỜ CHỚP:
U6:
Nhất nữ: Thái Hoàng Hiểu My

U7:
Nhất nam: Đỗ Tiến Quang Minh
Nhất nữ: Nguyễn Phú Thục Nghi

U9:
Nhất nam: Nguyễn Thế Tuấn Anh
Nhì nam: Vũ Hoàng Anh
Ba nam: Đỗ Lê Cao Trí
Nhất nữ: Đặng Thu Thủy
Nhì nữ: Thái Ngọc Phương Minh
Ba nữ: Nguyễn Ngọc Thảo Mai

U11:
Nhất nam: Trần Minh Khang
Nhì nam: Phạm Trần Hoàng Gia
Ba nam: Lương Kiến An
Nhất nữ: Ngô Minh Hằng
Nhì nữ: Quan Mỹ Linh
Ba nữ: Lưu Hải Yến

U13:
Nhất nam: Phan Hoàng Anh
Nhì nam: Thái Hồ Tấn Minh
Ba nam: Nguyễn Thế Xuân Minh
Nhất nữ: Đặng Lê Xuân Hiền
Nhì nữ: Lê Trần Minh Nhã
Ba nữ: Huỳnh Phúc Minh Phương

Nhóm Parents:
Vô địch: Ngô Thanh Tú

Nhóm Open:
Vô địch: Lê Quang Vinh
Hạng nhì: Lê Hữu Thái
Hạng ba: Lê Trí Kiên
Hạng tư: Nguyễn Đức Sang
Hạng năm: Đoàn Thị Hồng Nhung
Hạng sáu: Đặng Anh Minh

Vô địch nữ: Nguyễn Thị Mai Hưng
Nhì nữ: Nguyễn Trần Ngọc Thủy
Ba nữ: Hoàng Thị Bảo Trâm

NỘI DUNG CỜ NHANH:
U6:
Nhất nam: Phạm Hải Minh Huy
Nhì nam: Nguyễn Hữu Luân
Ba nam: Nguyễn Hòa Phong
Nhất nữ: Thái Ngọc Phương Minh
Nhất nam: Nrần Dương Hoàng Ngân
Ba nữ: Thái Hoàng Hiểu My

U7:
Nhất nam: Nguyễn Hoàng
Nhì nam: Nguyễn Văn Nhật Linh
Ba nam: Ngô Minh Khang
Nhất nữ: Nguyễn Khánh Hà
Nhì nữ: Nguyễn Phú Thục Nghi
Ba nữ: Trần Ngọc Mai

U9:
Nhất nam: Hồ Đặng Nhật Minh
Nhì nam: Trần Nguyễn Hoàng Lâm
Ba nam: Lê Quang Minh
Nhất nữ: Đặng Thu Thủy
Nhì nữ: Nguyễn Ngọc Thảo Mai

U11
Nhất nam: Nguyễn Quang Minh (Bo)
Nhì nam: Đoàn Nguyễn Gia Bảo
Ba nam: Phạm Trần Hoàng Gia
Nhất nữ: Quan Mỹ Linh
Nhì nữ: Nguyễn Mậu Trâm Anh
Ba nữ: Lưu Hải Yến

U13:
Nhất nam: Nguyễn Quý Anh
Nhì nam: Hồ Ngọc Vy
Ba nam: Thái Hồ Tấn Minh
Nhất nữ: Võ Đặng Yến Vy
Nhì nữ: Ngô Bảo Quyên
Ba nữ: Huỳnh Phúc Minh Phương

Nhóm Open:
Vô địch: Hoàng Thị Bảo Trâm
Hạng nhì: Nguyễn Thị Mai Hưng
Hạng ba: Lê Nguyễn Khôi Nguyên
Hạng tư:Lê Trí Kiên
Hạng năm:An Đình Minh
Hạng sáu: Nguyễn Quốc Hy

Vô địch nữ: Đoàn Thị Hồng Nhung
Nhì nữ: Bạch Ngọc Thùy Dương
Ba nữ: Nguyễn Thanh Thủy Tiên
Chúc mừng các kỳ thủ xuất sắc!