Bạch Ngọc Thùy Dương

Danh hiệu hiện tại: Nữ Kiện Tướng Fide.

Tóm tắt một số danh hiệu và giải thưởng chính:

  • Đạt danh hiệu Nữ Kiện Tướng Fide 2014.
  • 2HCV Giải trẻ Đông Á tổ chức tại Mông Cổ (2017).
  • 6HCV Giải cờ vua trẻ toàn quốc tại Đà Lạt (2017).
  • HCV cá nhân và HCV đồng đội Giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2017.